Bilgi Güvenliği Politikamız

AMAÇ;

Bu politikanın amacı; Kara Holding bünyesindeki tüm birimlerinin sahip ya da yükümlü olduğu bilgi

varlıklarını korumak ve uygun bir biçimde yönetmektir.

KAPSAM;

Kara Holding Bilgi Güvenliği Politikası tüm kurumu ve kurumun bilgi kaynaklarına temas eden tüm

servis sağlayıcılarını kapsar.

POLİTİKA

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri;

 Tekstil, dokumasız kumaş, plastik streç ürünleri sekt.ründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi

sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin

güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,

 Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi

uygulamak,

 Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini

sağlamak,

 Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süre.lerinde Bilgi Güvenliği

yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.

 Bilgi Güvenliğinin tüm Kara Holding’de kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi Komitesi (BGYK) kurulmuştur.

 BGYK adına tüm duyurular mail ortamında bgyk@kholding.com.tr adresinde yapılacak olup,

tüm mail sistemini kullanan çalışanlar bu adresten gelen duyuruları öncelikle dikkate almak

durumundadır.

SORUMLULUK

Kurumun tüm çalışanları ve BGYS kapsamındaki tüm paydaşlar bu politikayı uygulamakla ve BGYS

gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Politika yılda en az bir kere olmak üzere YGG toplantısında gözden geçirilir.

YAPTIRIMLAR

Bilgi güvenliği gerekliliklerine uyulmaması halinde kurum ilgili LS-İK-001 Disiplin Ceza listesinde tanımlı

yaptırımlar uygulanır.

(*) BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

BGYK: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi

Kalite Politikamız