İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonu

Vizyonumuz; grup şirketlerini, insan kaynakları sistem ve uygulamalarında modern standartların benimsendiği ve uygulandığı marka şirket haline dönüştürmektir.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Misyonu

Çalışanlarımızı; şirket vizyonuna odaklanmış, şirkete bağlı, yaratıcı, yenilikçi, öğrenerek gelişen, kalite ve müşteri odaklı kurum vatandaşı haline getirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

- Kurumsal bir yapı oluşturulmasında ve çağdaş dönüşüm çalışmalarında etkin ve etkili bir rol üstlenmek.

- Değişim çalışmalarını başlatıcı rol üstlenmek, bu konuda grubun en önemli desteği ve partneri olmak.

- Performans değerlendirme ve potansiyel belirleme sistemi, yedekleme uygulamaları, kariyer geliştirme planlaması, eğitim ve geliştirme sistemi gibi insan kaynakları yönetim sistemlerini kurmak ve sürekli işlerliğini sağlamak.

- Çalışanları eğitimlerle geliştirmek ve sağladıkları katma değeri artırmak. Sürekli eğitim ve geliştirme kültürünü şirketler grubunun tüm birimlerine yaymak ve yerleştirmek.

- Grup şirketlerine her düzeyde nitelikli eleman kazandırmak ve kalıcılığını sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

- Yönetim takımına ve çalışanlara İnsan Kaynakları bilgi ve sorumluluk alanında danışmanlık yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketlerimizde işin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak insan kaynağını planlamak, seçmek ve işe almak; eğitim ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde belirlemek, gerekli planlamaları yapmak, uygulamak, yetkinlikleri belirlemek, performans değerlendirme ve potansiyel belirleme sistemini kurmak, bilimsel yöntemlere uygun kariyer geliştirme planlamaları yapmak, çalışanların yaratıcılığını ortaya çıkarmak; insan kaynağını verimli ve etkin bir şekilde değerlendirmek.